Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 11, 822 - 826

Klinische Praktijk

Negatief beeld van het zelf en de ander; tweeledige aanpak bij affectfobie-therapie

Q.D. van Dam, H.D. Philipszoon

Samenvatting Een negatief zelfbeeld is bij veel psychiatrische stoornissen een bekend symptoom. In veel behandelingen, zoals de cognitieve gedragstherapie (CGT) en psychodynamische therapie (PD), wordt daar dan ook mee gewerkt. Bij CGT richt men zich op het zelfbeeld, terwijl men bij PD met het zelfbeeld en het beeld van de ander werkt. In een gefingeerde casus tonen wij hoe men met de affectfobietherapie (AFT), een representant van PD, dit tweeledig focus onder de loep neemt. Bij vergelijking van de tweeledige AFT-aanpak met de enkelvoudige CGT-behandeling blijkt dat beide benaderingen leiden tot verbetering van het zelfbeeld, het beeld van de ander en het interpersoonlijk functioneren.