Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10, 711 - 716

Essay

Wachten op de dood: een analyse van de wachtlijst van Expertisecentrum Euthanasie

S.M.P. van Veen, G.A.M. Widdershoven

Achtergrond De wachtlijst van Expertisecentrum Euthanasie (EE) in Nederland voor patiënten die op basis van psychisch lijden euthanasie willen, is in korte tijd opgelopen tot twee jaar.
Doel Helderheid verkrijgen over de oorzaken en directe consequenties van de wachtlijst van EE en antwoorden formuleren op de vraag: hoe nu verder?
Methode Analyseren van de wachtlijst van EE op basis van verschillende mediaberichten, EE-jaarverslagen en wetenschappelijk onderzoeken.
Resultaten De EE-wachtlijst is ontstaan doordat enerzijds de vraag naar euthanasie onder patiënten met een psychische aandoening is toegenomen terwijl anderzijds de bereidheid om euthanasie uit te voeren bij psychiaters een dalende trend vertoont. Voor beide ontwikkelingen zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De directe consequentie van de wachtlijst is dat patiënten met een psychische aandoening minder makkelijk toegang krijgen tot euthanasie, wat op zichzelf zowel schadelijke als beschermende gevolgen kan hebben.
Conclusie Er zijn grofweg drie wegen vooruit denkbaar: een actievere rol voor de ggz op het gebied van euthanasie, een verdere demedicalisering van het levenseinde of een aanpassing van de aanmeldprocedure van EE. Elk van deze opties heeft potentiële voor- en nadelen.