Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10, 723 - 726

Essay

Waarden onder vuur; ethiek in de forensische psychiatrie

S. Kremer, K. Goethals

Achtergrond Professionals in de forensische psychiatrie komen regelmatig voor morele vraagstukken te staan. Zij moeten bijvoorbeeld afwegingen maken tussen de behandeling van een patiënt en de beveiliging van de maatschappij.
Doel Inzicht geven in enkele moeilijke, specifiek forensische, dilemma’s en laten zien dat forensische professionals baat hebben bij structurele ethiekondersteuning.
Methode Beschrijven dat ethiekondersteuning zoals moreel beraad nuttig kan zijn bij het maken van morele afwegingen in de forensische psychiatrie.
Resultaten Door deelname aan moreel beraad worden afwegingen beter onderbouwd en leren medewerkers van en met elkaar.
Conclusie Moreel beraad ondersteunt medewerkers bij het gezamenlijk nadenken over morele dilemma’s van de (forensische) werkvloer.