Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10, 707 - 710

Essay

De morele moed van psychiaters

E. Karssing

Achtergrond Morele moed is de moed om te doen wat iemand moreel juist acht, ondanks de aanwezigheid van gevaar. In de beroepspraktijk van psychiaters kunnen zich vele situaties voordoen waarin zij moreel moedige besluiten moeten nemen.
Doel Handvatten geven die psychiaters in hun beroepspraktijk kunnen helpen om morele moed te tonen.
Methode Aan de hand van een casus en literatuurbespreking karakteriseren van morele moed.
Resultaten Psychiaters kunnen moed leren door zich voor te bereiden op de gevaren die inherent zijn aan het werk, door vooraf over situaties na te denken en mogelijke scenario’s en consequenties door te nemen en deze te oefenen. Ook kunnen ze het onderwerp in intervisiebijeenkomsten met elkaar bespreken.
Conclusie Moed is zeker belangrijk in kritieke situaties waarin morele waarden op het spel staan. Reflectie is dan niet genoeg, en moet men ook met wijsheid handelen. Morele moed slaat de brug tussen denken en doen. Daarbij zijn professionals geholpen als (beroeps)organisaties investeren in een veilige en stimulerende context.