Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10, 741 - 744

Essay

Ethische aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van psychiatrische diepe hersenstimulatie

A.F.G. Leentjens, K. Schruers, P.C.M. Ackermans, D. Horstkötter

Achtergrond Behalve bij de obsessieve-compulsieve stoornis is diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; DBS) bij psychiatrische indicaties een experimentele behandeling die alleen bij de ernstigste en therapieresistente gevallen wordt toegepast.
Doel Bespreken van ethische aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van DBS binnen de psychiatrie.
Methode Ethische bespiegeling.
Resultaten De geringe patiëntenaantallen en het experimentele karakter van de behandeling bemoeilijken het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en de bescherming van de patiënt. Daarnaast moet men met speciale zorgvuldigheid de wilsbekwaamheid en het vermogen om geïnformeerde toestemming te geven beoordelen.
Conclusie Aandacht voor de persoonlijke omstandigheden en subjectieve beleving van patiënten die met DBS behandeld worden, proactieve ethische reflectie, en schaalvergroting in onderzoek zijn belangrijk voor de acceptatie en verdere ontwikkeling van DBS voor psychiatrische indicaties.