Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10, 750 - 754

Essay

Moreel beraad: dialogisch onderzoek als vehikel voor continu leren en goede zorg

A.C. Molewijk

Achtergrond Professionals die zich inzetten voor een goede geestelijke gezondheidszorg kunnen verschillende soorten morele vragen ervaren.
Doel Beschrijven van een specieke gespreksmethodiek voor het gezamenlijk bespreken van die morele vragen: moreel beraad.
Methode Literatuuroverzicht en ethische beschouwing.
Resultaten Er wordt onder andere ingegaan op wat een goede morele vraag karakteriseert, het belang van een visie op (gepast en ongepast gebruik van) ethieksupport en moreel beraad bij de implementatie van die laatste, doelen en resultaten ervan, en enkele innovatieve ontwikkelingen bij de inzet ervan. Moreel beraad is inmiddels niet meer weg te denken als kwaliteitsinstrument in de geestelijke gezondheidszorg.
Conclusie Wetenschappelijk evaluatieonderzoek toont aan dat moreel beraad direct en indirect bijdraagt aan o.a. professionele zelfzorg, de onderlinge samenwerking, en, niet in de laatste plaats, de kwaliteit van zorg.