Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10, 699 - 702

Overzichtsartikel

Ethiek van (big)datatoepassingen in de psychiatrische praktijk

F.E. Scheepers, M. Mostert, M.M. Milota, G.J.M. van Thiel

Achtergrond Door snelle digitalisering zijn er steeds meer data beschikbaar en ook in de zorg doen big data en artificiële intelligentie (AI) hun intrede.
Doel Inzicht geven in de verschillende ethische dilemma’s waar rekening mee gehouden moet worden bij (big-)datatoepassingen in de psychiatrische praktijk.
Methode Beschrijven en analyseren van de ethische aspecten die samenhangen met gebruik van klinische data in de context van psychiatrische zorg.
Resultaten Verschillende ethische aspecten spelen een rol in vier fasen; dataverzameling, analyse, disseminatie en toepassing van resultaten. Om op een verantwoorde manier het gebruik van klinische data in te zetten moet rekening gehouden worden met deze aspecten.
Conclusie Het gebruik van big data en AI in de zorg zou als doel moeten hebben het leren en verbeteren van de zorg samen met patiënten en professionals te stimuleren. Big data en AI moeten niet gezien worden als de heilige graal maar als ondersteunend aan de zorg waarin veel aspecten een rol spelen die niet in meetbare data zijn om te zetten.