Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10, 745 - 749

Essay

Dwang en drang vanuit zorgethisch perspectief

Y. Voskes, G.A.M. Widdershoven, A.L. van Melle

Achtergrond Dwang in de psychiatrie is een veelbesproken onderwerp.
Doel Presenteren van een zorgethische benadering met aandacht voor de morele aspecten van de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener, en het voorkómen en verminderen van dwang.
Methode Verhelderen van de zorgethische aspecten van high en intensive care (HIC-model) en bespreking van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Resultaten In het HIC-model komen zorgethische aspecten tot uiting in drie cultuurveranderingen: van controle naar contact, van reactief naar proactief, van individualiteit naar solidariteit. In de Wvggz is er, meer dan in de Wet Bopz, aandacht voor relationele aspecten van dwang, maar door de procedures komt het zorgcontact in het gedrang.
Conclusie De zorgethiek – waarin de zorgrelatie uitgangspunt is – biedt een perspectief dat voor de psychiatrie van grote waarde is. De ontwikkeling van HIC is hiervan een concrete uitwerking. De Wvggz benadrukt samenwerking in de zorg, maar het zorgcontact wordt in de praktijk belemmerd door een veelheid van procedures.