Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 10

Redactioneel

G. Meynen, M. Destoop, J.J.M. van Delden, A. Vellinga, H.L. Van, J. Vandenberghe, K.R. Goethals

Ethiek en psychiatrie, 697 - 698

Overzichtsartikel

F.E. Scheepers, M. Mostert, M.M. Milota, G.J.M. van Thiel

Ethiek van (big)datatoepassingen in de psychiatrische praktijk, 699 - 702

Essay

J. Specker, M.H.N. Schermer

Vroegsignalering van risico op antisociaal gedrag: naar morele mensverbetering? , 703 - 706

Essay

E. Karssing

De morele moed van psychiaters, 707 - 710

Essay

S.M.P. van Veen, G.A.M. Widdershoven

Wachten op de dood: een analyse van de wachtlijst van Expertisecentrum Euthanasie, 711 - 716

Essay

A. Vellinga, I.M. Hein, C. Blankman, A.J.K. Hondius, S.P.K. Welie

De rol van wilsbekwaamheid in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 717 - 722

Essay

S. Kremer, K. Goethals

Waarden onder vuur; ethiek in de forensische psychiatrie, 723 - 726

Essay

J. van Os, J.J.M. van Delden, W. Boevink

De stem van de patiënt in de psychiatrie: niet gehoord, cocreatie, coöptatie of parallelle organisatie? , 727 - 730

Essay

M.B. de Koning, T.J. Burger, R. van Eck, M.J. Kikkert, L. de Haan, A. Vellinga

De ondervertegenwoordiging van complexe patiëntengroepen in wetenschappelijk onderzoek: ethische overwegingen , 731 - 736

Essay

Y. Denier

‘Is dit het beste wat ik kan doen?’ Ethische reflecties over goede zorg bij schaarste en beperkingen, 737 - 740

Essay

A.F.G. Leentjens, K. Schruers, P.C.M. Ackermans, D. Horstkötter

Ethische aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van psychiatrische diepe hersenstimulatie , 741 - 744

Essay

Y. Voskes, G.A.M. Widdershoven, A.L. van Melle

Dwang en drang vanuit zorgethisch perspectief, 745 - 749

Essay

A.C. Molewijk

Moreel beraad: dialogisch onderzoek als vehikel voor continu leren en goede zorg, 750 - 754

Essay

A. Liégeois, E. Berghmans, M. Destoop

Ethiek van de bemoeizorg: een casusbespreking, 755 - 759