Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 9, 630 - 637

Onderzoeksartikel

Gebruik van depotantipsychotica in België, 1997-2016

S. Tielens, M. Destoop, M. Morrens

Achtergrond Antipsychotica vormen de hoeksteen van de behandeling van schizofrenie en worden toenemend gebruikt bij stemmingsstoornissen. Medicamenteuze therapieontrouw is een frequent voorkomend probleem. Depotantipsychotica werden mede ontwikkeld om dit probleem op te vangen.
Doel In kaart brengen van het voorschrijfgedrag van psychiaters en huisartsen van depotantipsychotica in de ambulante praktijk in België.
Methode Analyse van verkoopgegevens van antipsychotica in de periode 1997-2016. Data werden verkregen via Farmanet, een databank binnen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Resultaten Tussen 1997 en 2004 nam de ambulante verkoop van depotantipsychotica af met 20%. Het aandeel van depotantipsychotica in de totale antipsychoticaverkoop liep terug van 14,9% (1997) naar 8,5% (2004). Na introductie van de depotpreparaten van tweedegeneratieantipsychotica vanaf 2004 namen de verkoopcijfers van depotantipsychotica toe met 83%. In 2016 was 9,8% van de antipsychoticavoorschriften een voorschrift voor een depotantipsychoticum. Vanaf 2012 werden meer depotantipsychotica van de tweede generatie (52,2%) verkocht dan van de eerste generatie (47,8%).Psychiaters kozen vroeger voor depotantipsychotica van de tweede generatie dan huisartsen, een trend die vergelijkbaar is met die bij orale antipsychotica.
Conclusie De ambulante verkoop van depotantipsychotica in België toonde een opmars nadat depotpreparaten van antipsychotica van de tweede generatie op de markt kwamen. Recente Scandinavische onderzoeken suggereren dat het vaker voorschrijven van depotantipsychotica kan bijdragen tot betere klinische uitkomsten.