Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 9, 673 - 678

Klinische Praktijk

Elektroconvulsietherapie in de behandeling van depressie bij anorexia nervosa

K. van der Lelie, P. Sienaert, E. Vrieze

Achtergrond Niet zelden komt anorexia nervosa voor met andere psychiatrische comorbiditeit waarvan stemmingsstoornissen de frequentste zijn. Depressieve gevoelens bemoeilijken de kans op een gunstige evolutie van deze hardnekkige aandoening. Daarnaast zorgt het ondergewicht dat antidepressiva suboptimaal werken. Elektroconvulsietherapie (ECT) biedt een belangrijke therapeutische meerwaarde in de behandeling van stemmingsstoornissen. We onderzoeken of ECT een effectieve behandelmethode kan zijn bij patiënten met anorexia nervosa en een depressieve stoornis. Doel Analyse van de literatuur omtrent de eventuele effectiviteit van ECT in de behandeling van een depressieve stoornis en anorexia nervosa aangevuld met een gevalsbeschrijving. Methode Literatuurstudie in PubMed, Web of Science en Embase en een gevalsbeschrijving. Resultaten Er werden uiteindelijk 262 gepubliceerde artikelen gevonden tussen 1955 en 2020, waarvan er 16 relevant werden bevonden. Conclusie Vanuit de literatuur zijn geen dwingende klinische aanbevelingen mogelijk. Er werden geen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd over dit onderwerp. Toch zagen we in onze casus en in de gevonden literatuur dat het opklaren van de depressieve symptomen via ECT leidde tot een verbetering in voedsel- en vochtinname. ECT had geen rechtstreeks effect op het eetgestoorde gedachtepatroon.