Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 9, 679 - 683

Klinische Praktijk

Leefstijlinterventies bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis

C.G. Kooiman

Samenvatting Het heeft al langer de belangstelling dat patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) vaker tevens somatische comorbiditeit hebben en dat zij een kortere levensverwachting hebben. Minder aandacht krijgt dat ook persoonlijkheidsstoornissen geassocieerd zijn met een slechtere somatische gezondheid en een kortere levensverwachting. In de praktijk is in veel gevallen een maladaptieve leefstijl medeveroorzaker van de slechtere somatische conditie. Bovendien is de klinische indruk dat een maladaptieve leefstijl een gunstig beloop van de (psycho)therapie potentieel in de weg staat. Dit artikel bevat een beknopt overzicht van de literatuur en aan de hand van praktijkvoorbeelden worden suggesties gegeven hoe te interveniëren op leefstijlproblemen. Belangrijk is dat men er rekening mee houdt dat een maladaptieve leefstijl dikwijls ‘gekozen’ zal zijn als coping met de door de patiënt ervaren moeilijkheden.