Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 9, 614 - 622

Onderzoeksartikel

Behandeleffect van een grootstedelijke acute opnamekliniek: een prospectief cohortonderzoek

K.J. Nusselder, U. Nabitz, M. Jalink, J. Peen

Achtergrond Een klinische psychiatrische opname is een ingrijpende gebeurtenis, vooral als het om een crisisopname gaat en wanneer er sprake is van een juridische maatregel (Bopz-maatregel). De effectiviteit van een crisisopname werd in een cochranereview aangetoond, maar klinische cohortstudies ontbreken vooralsnog.
Doel Het bepalen van het behandeleffect na een crisisopname in een grootstedelijke acute psychiatrische kliniek van patiënten met complexe en comorbide psychiatrische aandoeningen (patiënten met EPA).
Methode Bij 1423 patiënten werden in het kader van de routine outcome monitoring de 12 HoNOS-items bij opname en ontslag (voor- en nametingen) door clinici beoordeeld.
Resultaten De behandeling van crisisopnamen had een overtuigend positief klinisch effect: 74% van de patiënten verbeterde, 16% was stabiel en 10% verslechterde (effectsize (ES) = 1,2). De patiënten verbeterden het meest wat betrof de psychotische problematiek, de agressiviteit en de sociale problematiek. Dit gold zowel voor patiënten die vrijwillig waren opgenomen, als voor patiënten met een Bopz-maatregel. De opnameduur van patiënten was twee maanden; voor patiënten met een Bopz-opname en een dwangmaatregel (separeer, kamerprogramma of dwangmedicatie) was deze drie maanden.
Conclusie De acute, kortdurende klinische opname is een belangrijk onderdeel van de ambulante en klinische behandelketen voor patiënten met EPA. Het behandeleffect is in dit geval groot. Deze bevinding is een belangrijke aanvulling op de cochranereview.