Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 6

Redactioneel

L.J. De picker

Systemische bias en COVID-19, 397 - 399

Wetenschapsnieuws

Eetstoornissen, 400 - 402

Juryrapport Publicatieprijs

M.B. de Koning

Juryrapport Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2019-2020, 403 - 405

Psychiatrie en COVID-19

F. Smits, J.P.A.M. Bogers, M. de Leeuw

Clozapinebehandeling en COVID-19: doorgaan ondanks leukocytopenie en spiegelstijging, 406 - 411

Onderzoeksartikel

A. Pioch, M. Spreen, H. Bokern

Muziektherapie voor negatieve symptomen bij schizofrenie: vijf n=1-studies in een tbs-kliniek, 412 - 418

Onderzoeksartikel

V. de Vogel, N. Verstegen

Zelfbeschadigend gedrag door patiënten in de forensische psychiatrie, 419 - 424

Onderzoeksartikel

J.F.M. Strous, M. Eikelenboom, J.H. Smit, A. van der Loo, G.F. Koerselman

De bereidheid van forensisch psychia­trische patiënten tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek, 425 - 431

Overzichtsartikel

A. Tarsimi, S. Van Den Ameele, C.L. Crunelle, J. De schepper, N. Vanderbruggen

Psychiatrische comorbiditeit bij volwassenen met prader-willisyndroom: systematisch literatuuroverzicht, 432 - 440

Overzichtsartikel

S.C. van Bronswijk, E.M. Köster, F.P.M.L. Peeters

De impact van comorbide persoonlijk­heidsstoornissen op de effectiviteit van acute-fasebehandeling van depressie: een meta-analyse en metaregressie, 441 - 450

Essay

H.W.H. van Andel

Consultatie van de kinder- en jeugd­psychiater bevordert de transformatie van jeugdhulp, maar samenwerking gaat niet vanzelf, 451 - 454

Essay

O. Verhaert, E. Verhaegen, E. Vrieze

Conversie en dissociatie: samen of apart in de DSM?, 455 - 461

Proefschriftartikel

M. Djelantik

Naar een beter begrip van traumatische rouw: de samenhang tussen gecompliceerde rouw, posttraumatische stress en depressie, 462 - 468

Klinische Praktijk

S. Goossen, E. Campforts

Een jongeman met schizofrenie en brugadasyndroom, 469 - 473

Klinische Praktijk

G. Viaene, N. van de Velde, H. Tandt

Excoriatiestoornis in de klinische praktijk, 474 - 478

Referaat

A. Neven, C. Zonnenberg, C. Steenkist, A. Batalla

De medicamenteuze behandeling bij stoornis in het gebruik van cocaïne en amfetamine, 479 - 479

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R.J.T. Mocking

Omega 3-vetzuren bij peripartumdepressie?, 480 - 480

Psychiatrie van de Toekomst

E.M. Veltman, F.L. Gerritse

Verstoorde slaap en psychiatrische stoornissen, 481 - 481

Ingezonden brief

H.J. Kolthof

Reactie op: ‘Uitspraken van regionale tuchtcolleges in zaken betreffende de psychiatrie, 2015-2019’ , 485 - 486

Ingezonden brief

R. Gilissen, M. Kavelaars

Reactie op: ‘Suïcidepreventie: uitdagingen en aanbevelingen’ , 487 - 488

Boekbesprekingen