Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 3, 220 - 220

Referaat

Depotantipsychotica en het risico op een recidiefpsychose

H.W. Heetla, S.K. Spoelstra, H. Knegtering