Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 3, 175 - 180

Onderzoeksartikel

Intensive home treatment: indicatie­criteria bij kinderen en jongeren

L. van den Boogaard, A. Popma, M. van der Hoeven, M. van den Boer, P. Bokhorst, A. Heerma, M. van der Meer, J. Steenmeijer, B. van der Stegen, T.J. Dekkers

Achtergrond Intensive home treatment (IHT) is een behandelmethode om intensieve psychiatrische (crisis)zorg in de thuissituatie te bieden.
Doel Het opstellen van indicatiecriteria voor IHT bij kinderen en jongeren ter bevordering van een effectievere en efficiëntere triage.
Methode Met de delphimethode werd de mening van deskundigen verzameld over de indicatiestelling van IHT voor kinderen en jongeren. In de eerste ronde werd aan 18 medewerkers van Levvel (Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) gevraagd aan te geven welke indicatiecriteria volgens hen gehanteerd moeten worden om te bepalen of een patiënt behoorde tot de IHT-doelgroep. Met open coding kwamen stellingen naar voren die in drie daaropvolgende ronden werden beoordeeld op het belang voor de indicatiestelling.
Resultaten Er werden 33 stellingen belangrijk genoeg (> 80% overeenstemming) bevonden om op te nemen in de definitieve lijst. De stellingen betroffen de doelstelling, de doelgroep, het behandelaanbod, de rol en verantwoordelijkheid van de reeds betrokken hulpverlening en zorglogistieke vraagstukken.
Conclusie De lijst met indicatiecriteria is een veelbelovend hulpmiddel dat IHT-teams in de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen gebruiken voor een meer gestandaardiseerde triage.