Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 1, 64 - 69

Klinische Praktijk

Vroege interventie voor borderline-persoonlijkheidsstoornis: een casus ter illustratie van het programma HYPE

C.J. Hessels, G. Blom

Hoewel borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) zich voor het eerst manifesteert tijdens de adolescentie of jonge volwassenheid, worden in de klinische praktijk deze diagnose en daarmee de noodzakelijke behandeling nog vaak uitgesteld tot in de volwassenheid. De eerste studies tonen aan dat gestructureerde vormen van behandeling effectief zijn voor jonge mensen met BPS. Empirisch onderbouwde programma’s voor vroege interventie van BPS zijn inmiddels ontwikkeld en deze laten klinische verbetering van het functioneren zien. Aan de hand van een casus van een 14-jarig meisje met BPS illustreren we vroege interventie vanuit het programma Helping Young People Early (HYPE). Hiermee belichten we hoe relationele patronen een centrale rol spelen bij het begrijpen, herkennen en herzien van problemen in emoties en relaties. Ten slotte schetsen we het belang van multidisciplinaire samenwerking in een behandeling waarin psychotherapeutische, systeemtheoretische en psychosociale ingrediënten geïntegreerd zijn.