Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 5, 277 - 286

Overzichtsartikel

Cognitieve therapie bij psychose en stemmenhoren

J.L.M.G. Butenaerts, M.A.J. Romme, A.D.M.A.C. Escher

In deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de huidige cognitief- gedragstherapeutische benaderingen bij psychose en auditieve hallucinaties. Stemmenhoren komt voor bij diverse diagnostische categorieën en bij mensen bij wie geen psychopathologie geconstateerd werd. Ondanks het gebruikelijke behandelaanbod van medicatie en psycho-educatie blijven psychotische patiënten vaak lijden onder psychotische belevingen en overtuigingen. De laatste tien jaar is de aandacht voor cognitieve interventies toegenomen. De werkwijze van vijf onderzoekersgroepen en hun specifieke technieken worden in dit artikel gepresenteerd, evenals evaluerend onderzoek van diverse cognitieve technieken.
De conclusie wordt getrokken dat deze benaderingen de traditionele aanvullen. Het gaat om een emancipatoir model, waarin de patiënt wordt versterkt en groeit op het vlak van inzicht en autonome probleemhantering. De klinische effectiviteit van een dergelijke aanpak is aangetoond. Verwacht wordt dat deze zal bijdragen tot een betere kostenbeheersing.

trefwoorden cognitieve therapie, psychose, stemmenhoren