Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 5, 267 - 276

Oorspronkelijk artikel

Het belang van voorkeuren van cliënten in de beginfase van een residentiële behandeling

K. Bleyen, H. Vertommen, C. van Audenhove

In deze studie wordt nagegaan of discrepantie tussen de aanvankelijke voorkeuren van de cliënt en de aangeboden residentiële therapie een invloed heeft op de werkalliantie en tevredenheid in de beginfase van deze therapie. De resultaten tonen aan dat hoe groter het gebrek aan overeenstemming is tussen cliëntvoorkeuren en wat uiteindelijk in therapie gerealiseerd wordt, hoe negatiever cliënten hun werkalliantie beoordelen. Ook blijkt de mate van discrepantie significant negatief te correleren met de tevredenheid van de cliënten. De resultaten van deze studie onderstrepen het belang van cliëntvoorkeuren in de beginfase van therapie en pleiten voor een cliëntgerichte indicatiestelling.

trefwoorden tevredenheid, therapeutisch klimaat, voorkeuren, voorkeursdiscrepantie, werkalliantie