Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1040 - 1048

Onderzoeksartikel

De voorspellende waarde van de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) voor recidive bij (forensische) patiënten met een lichte verstandelijke beperking

M.J. Delforterie, B.L. Hesper, H.L.I. Nijman, H.P.L.M. Korzilius, A. Turhan, R. Didden

achtergrond De Dynamic Risk Outcome Scales (dros) is ontwikkeld om de behandelvoortgang te meten van patiënten met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Vanwege de focus op dynamische risicofactoren wordt dit instrument in de praktijk ook gezien als risicotaxatie-instrument.
doel De voorspellende waarde onderzoeken van de dros op verschillende classificaties en ernst van recidive.
methode dros-scores uit de routine outcome monitoring (rom) van 250 forensische patiënten met een lvb die uitstroomden tussen 2007 en eind 2014 werden gekoppeld aan recidivegegevens van de Justitiële Informatie Dienst.
resultaten De dros-totaalscore voorspelde algemene, geweld- en seksuele recidive beter dan kans (auc’s > 0,58), maar het effect was klein. Een dros-recidivesubschaal voorspelde algemene, geweld en overige recidive met een middelgroot tot groot effect (auc’s > 0,67). De voorspellende waarden van de dros-totaalscore en dros-recidivesubschaal waren in dit onderzoek vergelijkbaar met die van de Historisch, Klinisch, Toekomstig (hkt)-30, een risicotaxatie-instrument.
conclusie De dros-totaalscore en dros-recidivesubschaal voorspellen verschillende recidiveclassificaties beter dan kans, maar voor risicotaxatie-doeleinden lijkt de dros geen meerwaarde te hebben ten opzichte van de hkt-30.

trefwoorden dros, hkt-30, lichte verstandelijke beperking, risicotaxatie zwakbegaafdheid