Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11

Redactioneel

J. Deenik, J.M. Vermeulen, R.J.T. Mocking, E. Van Assche, W. Cahn

Leefstijl als medicijn in de psychiatrie, 920 - 922

Wetenschapsnieuws

Psychiatrie en leefstijl, 923 - 926

Overzichtsartikel

A. Oenema, D. de Ruijter, C. Vingerhoets, I.S.M. van der Wurff, D.J. Bos, M. Nicolaou, M. Bot, E.J. Giltay, R.J.T. Mocking

Voeding bij psychische aandoeningen gedurende de levensloop; een overzicht van de evidentie, 927 - 935

Overzichtsartikel

D. Vancampfort, T. Scheewe, T. van Damme, J. Deenik

Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aan-doeningen; systematische review van recente meta-analyses, 936 - 945

Opinie

J.M. Vermeulen, W. van den Brink

Roken in de psychiatrie; van doodnormaal naar ‘stop ermee’, 946 - 948

Essay

M. Lancel, M.M. van Veen, I.H.M.J.C. Verbeek

Slaap: de basis voor een gezonde leefstijl, 949 - 954

Overzichtsartikel

H.J.R. Hoenders, A.W. Braam

De rol van zingeving in de psychiatrie: belangrijk, maar nog onduidelijk, 955 - 959

Ervaringsverhaal

S. Grenier, E. Van Assche

Pre- en postcorona: korte periode met grote impact op mijn leven, 960 - 961

Ervaringsverhaal

J. Deenik

Bewegen en depressie: ‘Hardlopen heeft me echt geholpen’, 962 - 963

Ervaringsverhaal

J.M. Vermeulen

Rookvrij: ‘Toen bleek dat je een stuk moest lopen en wel kon roken, dacht ik ‘Yes!’, 964 - 965

Ervaringsverhaal

C.M.J. van Alphen

Bewegen en schizofrenie, 966 - 967

Essay

M.J.T. Oud

Rol van de huisarts bij de leefstijl van patiënten met psychische aandoeningen, 968 - 973

Commentaar

W.M.N.J. Buis

De rol van de psychiater bij het metabool syndroom blijft onderbelicht, 974 - 975

Essay

K. Hens

‘Je zou wat meer moeten sporten’; de ethiek van leefstijl en geestelijke gezondheid, 976 - 980

Overzichtsartikel

J. Deenik, A. Looijmans, F.R. Kruisdijk, F. Jörg

De kunst van de lange adem: implemen-tatie van leefstijlinterventies in de ggz, 981 - 989

Best Practice

F. Boen

Gedragsverandering: pas ook (en misschien zelfs eerst) de omgeving aan, 990 - 991

Overzichtsartikel

L.E.M. Koomen, Y. Roke, W. Cahn

Evidence-based e-healthtoepassingen op het gebied van leefstijl in de psychiatrie, 992 - 997

Interview

M. Heimensen, R.J.T. Mocking

De politiek-beleidsmatige visie op leefstijl van staatssecretaris Blokhuis: ‘Practice what you preach’, 998 - 1000

Best Practice

M. Soeters

Mens sana in corpore sano: voeding als hoofdzaak, 1001 - 1002