Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 10, 901 - 905

Klinische Praktijk

Tardieve dyskinesie bij een kind behandeld met atypische antipsychotica

E. Wittevrongel, E. Vranken, A. Pepermans, T. Jaspers

samenvatting Wij zagen een 12-jarige jongen die invaliderende bewegingsklachten kreeg na de start en optitratie van quetiapine met verlengde afgifte en afbouw van aripiprazol. Deze voldeden aan de definitie van tardieve dyskinesie op basis van duur en presentatievorm van de klachten. Na stopzetting van de antipsychotica namen symptomen spontaan af. De literatuur en kennis bij clinici over het optreden van tardieve dyskinesie bij kinderen en jongeren behandeld met atypische antipsychotica zijn beperkt. Wij geven een overzicht van de literatuur met aandacht voor de symptomen, de incidentie en behandelingsmogelijkheden.

trefwoorden atypische antipsychotica, extrapiramidale symptomen, kind, tardieve dyskinesie