Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 10, 868 - 877

Onderzoeksartikel

Voorspellende waarde van lichte verstandelijke beperking en PTSS voor behandelresultaten van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

H.J.H. Smits, B.L. Seelen-de lang, H.L.I. Nijman, E.J.M. Penterman, J.G. Nieuwenhuis, E.O. Noorthoorn

achtergrond Weinig is bekend over de invloed van lichte verstandelijke beperking (lvb) of posttraumatische stressstoornis (ptss) op behandelresultaten van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa).
doel Onderzoeken of resultaten op screeningslijsten voor lvb en ptss geassocieerd zijn met verminderd mentaal en sociaal functioneren van patiënten met epa.
methode De Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (scil) werd gebruikt om lvb op te sporen, de Trauma Screening Questionnaire (tsq) om ptss te detecteren. Het verband tussen deze screeners met somscores op de Health of the Nation Outcome Scales (honos) werd onderzocht bij 628 patiënten bij ggz Oost Brabant.
resultaten Van 628 patiënten werd een of meer honos-metingen verkregen. Bij 352 (56%) patiënten werd een scil en bij 334 (53%) een tsq verkregen. De grootste verbetering op de honos was er bij patiënten die niet voldeden aan criteria voor lvb en ptss. De verbetering was minder bij patiënten met een ptss en bij patiënten met een iq tussen 70-85 geschat met de scil. De verbetering bleek niet significant bij patiënten met een iq onder 70 geschat met de scil.
conclusie Standaardscreening op lvb en ptss is van belang om deze problematiek eerder te herkennen en passender behandelinterventies te kunnen aanbieden.

trefwoorden epa, honos, lichte verstandelijke beperking, posttraumatische stressstoornis