Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 9, 739 - 742

Psychiatrie en COVID-19

Beloop van covid-19-infecties en impact op mentale gezondheid; opzet van een landelijk casusregister

M.A. van Helvoort, V. van Dee, A. Dirks, D.S. Everaerd, M.J. Metz, M.A. van Schijndel, I. Tendolkar, J.R. Zinkstok, W. Cahn, A. Schellekens

achtergrond De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft een casusregister opgezet om de (neuro-)psychiatrische gevolgen van covid-19-besmetting in kaart te brengen.
doel Inzicht krijgen in zowel kwetsbaarheden als beschermende factoren voor het krijgen van een covid-19-besmetting en het beloop hiervan in een (neuro)psychiatrische populatie.
methode We verzamelen informatie van zo veel mogelijk patiënten met psychiatrische problematiek (zowel pre-existente psychiatrische problematiek als tijdens de infectie ontstane (neuro)psychiatrische klachten) en een covid-19-besmetting. De dataverzameling bestaat uit o.a. demografische gegevens, gegevens over de covid-19-besmetting en gegevens over de psychiatrische problematiek en de behandeling daarvan. Om een zo representatief mogelijk cohort te krijgen roepen wij alle ziekenhuizen, ggz-instellingen, verslavingszorg en andere zorginstellingen voor mensen met een psychiatrische aandoening in Nederland op om deel te nemen aan het CoviP-casusregister.

trefwoorden casusregister, covid-19, data