Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 9, 768 - 775

Onderzoeksartikel

Agile ontwikkelen van een m-healthapp met jongeren in de ggz: een praktijk-experiment

C.D. Verhagen, S.B.B. de Boer, S. Cardona cano, R.R.J.M. Vermeiren

achtergrond In de afgelopen jaren zijn veel mobile health(m-health)apps ontwikkeld, onder meer ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. Het is aannemelijk dat het nauw betrekken van patiënten bij het ontwikkelingsproces leidt tot relevantere apps. De agile stijl van softwareontwikkeling maakt dit in theorie mogelijk. Echter, of dit in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) haalbaar is, is nooit onderzocht.
doel Onderzoeken of het in de praktijk mogelijk is om samen met jongeren in de hoogspecialistische ggz-context een m-healthapp te ontwikkelen door gebruik te maken van agile.
methode Een proof-of-conceptonderzoek waarbij met klinisch opgenomen jongeren volgens de agile werkwijze een m-healthinterventie werd ontwikkeld, waarbij zij direct invloed uitoefenden op de ontwikkelingsdoelen en -prioriteiten.
resultaten In de periode van mei tot juli 2019 werd samen met jongeren volgens de agile werkwijze de app Constant Circles ontwikkeld, gericht op sociale steun. De jongeren leverden achttien concrete ontwikkelingsdoelen (‘user stories’) en meerdere algemene uitgangspunten voor het ontwikkelen van een m-healthapp.
conclusie Dit onderzoek toont aan dat het mogelijk is om patiënten in de hoogspecialistische ggz nauw te betrekken in het ontwikkelingsproces van een m-healthapp door middel van agile.

trefwoorden agile, blended care, e-health, innovatie, m-health, smartphone