Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 9, 784 - 793

Proefschriftartikel

Victimisatie van patiënten met een dubbele diagnose en effectiviteit van de groepsinterventie sos training

M.M. de Waal, M.J. Kikkert, J.J.M. Dekker, A.E. Goudriaan

achtergrond Patiënten met een stoornis in het gebruik van middelen en een andere psychische aandoening (dubbele diagnose) hebben een verhoogd risico op victimisatie: het slachtoffer worden van bijvoorbeeld fysieke mishandeling, seksueel geweld en vermogensdelicten.
doel Het onderzoeken van de effectiviteit van de SOS training: een nieuwe groepsinterventie om de weerbaarheid van patiënten met een dubbele diagnose te vergroten en daarmee het risico op victimisatie te verkleinen.
methode Er werd een gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd bij patiënten met een dubbele diagnose, met een vervolgperiode van 14 maanden. De controlegroep bestond uit standaardzorg (n = 125), de interventiegroep bestond uit standaardzorg plus SOS training (n = 125). De primaire uitkomstmaat was gedefinieerd als een positief behandelresultaat voor victimisatie (ja/nee). Een behandelresultaat werd geclassificeerd als positief indien het totale aantal door een deelnemer gerapporteerde victimisatie-incidenten op de eindmeting met ten minste 50% was afgenomen ten opzichte van de beginmeting.
resultaten Er werd significant vaker een positief behandelresultaat voor victimisatie gevonden in de interventiegroep (68%) in vergelijking met de controlegroep (54%).
conclusie Het toevoegen van de SOS training aan de standaardbehandeling van patiënten met een dubbele diagnose draagt bij aan het verminderen van victimisatie. De interventie kan geïmplementeerd worden in behandelcentra voor patiënten met een dubbele diagnose.

trefwoorden comorbiditeit, dubbele diagnose, sociale vaardigheden, verslaving, victimisatie