Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 8, 618 - 628

Overzichtsartikel

Psychedelica bij de behandeling van depressie, angst en obsessieve-compulsieve stoornis

J.J. Breeksema, W. van den Brink, J.K.E. Veraart, S.Y. Smith-apeldoorn, E. Vermetten, R.A. Schoevers

achtergrond Er is behoefte aan nieuwe, effectieve behandelmethoden voor patiënten met een (behandelresistente) depressie, angststoornis of obsessieve-compulsieve stoornis (ocs). Tevens is er hernieuwde aandacht voor psychedelica in de behandeling van psychiatrische stoornissen.
doel Een overzicht bieden van resultaten van vroeger en huidig onderzoek naar psychedelica bij de behandeling van depressie, angststoornissen en ocs.
Methode Literatuuronderzoek in databases Medline en PubMed, aangevuld met kruisreferenties en resultaten van recente studies.
resultaten Er zijn veel en ook omvangrijke studies gedaan naar het atypische psychedelicum ketamine. Dit middel blijkt een snel en gunstig effect te hebben op depressie en suïcidaliteit; effecten op langere termijn zijn minder duidelijk. Onderzoek naar klassieke psychedelica voor de behandeling van depressie en angststoornissen is beperkt tot enkele kleine (openlabel)onderzoeken. Daarbij worden positieve resultaten gerapporteerd, zelfs na een enkele toediening, met mogelijk langdurige effecten. Studies moeten worden herhaald bij grotere en meer diverse groepen patiënten.
conclusie Verder onderzoek naar werkzaamheid, therapeutische mechanismen en interventiemodellen is zeer de moeite waard; ten bate van patiënten, maar ook ten bate van een dieper inzicht in de psychotherapeutische en neurobiologische mechanismen die een rol spelen bij (de behandeling van) veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen.

trefwoorden angststoornissen, depressie, ketamine, obsessieve-compulsieve stoornis, psychedelica