Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 8, 669 - 676

Overzichtsartikel

Microdoseren met psychedelica: wat weten we ervan?

K.P.C. Kuypers

achtergrond Het herhaaldelijk gebruik van geringe doseringen van psychedelica zoals psilocybine en lsd gedurende een bepaalde periode (‘microdoseren’; md) heeft de laatste jaren aan populariteit en wetenschappelijke aandacht gewonnen. Retrospectieve rapportages van gebruikers suggereren een klinisch potentieel.
doel Antwoord geven op de vraag of md met psychedelica theoretisch gezien symptoomverlichting zou kunnen geven voor mensen met psychiatrische stoornissen.
methode Nagaan welke kennis er tot nu toe is over de effecten van md met psychedelica op gedragsniveau, psychisch functioneren en mentaal welzijn, met zoekactie in de databases PubMed en Medline (op 10 januari 2020). Dit leverde in totaal 28 hits op. Na verwijdering van dubbele en irrelevante en toevoeging van relevante artikelen, leverde dit in totaal 23 geïncludeerde artikelen op.
resultaten De meeste huidige kennis komt van ongecontroleerde onlinevragenlijststudies waarbij gebruikers retrospectief rapporteren over de effecten die ze ervaren tijdens md. Volgens gebruikers leidt het tot positieve effecten op gemoedstoestand, concentratie, focus en productiviteit. Negatieve effecten, zoals fysieke ongemakken en verhoogde angst, lijken ook op te treden. Uit het beperkte aantal experimentele studies bij gezonde deelnemers kwam naar voren dat md subtiele effecten lijkt te hebben op cognitieve processen en hersenconnectiviteit.
conclusie De bevindingen van experimentele studies in combinatie met de rapportages van gebruikers geven aanleiding tot het verder onderzoeken van het klinisch potentieel van psychedelica in lage doseringen in de bestrijding van bepaalde symptomen. Aanvullende placebogecontroleerde studies zullen meer duidelijkheid moeten scheppen voor wie (leeftijd en diagnose) md effectief kan zijn en voor welke (cognitieve en emotionele) processen.

trefwoorden lsd, microdoseren, psilocybine, psychedelica