Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 7, 518 - 522

Psychiatrie en COVID-19

Effecten van coronabeperkende maatregelen in een psychiatrisch ziekenhuis

A. Neven, A.E. Bonebakker, E. Noordraven

achtergrond Psychiatrische patiënten ondervinden veel last van de opgelegde beperkingen door de covid-19-pandemie. Mogelijk zouden klinisch opgenomen patiënten meer klachten kunnen krijgen door deze beperkingen, doordat ze geen of minder bezoek kunnen ontvangen en/of doordat ze beperkingen in vrijheden hebben.
doel Een exploratief onderzoek naar een mogelijke toename van psychiatrische klachten als gevolg van de opgelegde beperkingen door de covid-19-pandemie.
methode Tijdens de coronabeperkingen in de kliniek vulden 45 van de 53 opgenomen patiënten (85%) een vragenlijst in, waarin zij konden aangeven of verschillende psychiatrische klachten waren toegenomen. In twee open vragen konden patiënten aangeven welke maatregel zij als het meest belastend hadden ervaren en welke suggesties zij voor de zorg wilden geven.
resultaten Een meerderheid van de patiënten (85%) had last van de beperkingen die zijn opgelegd door de covid-19-pandemie. Daarnaast bleek dat de meeste patiënten (71%) wel begrepen dat deze beperkingen zijn opgelegd. Patiënten rapporteerden een algehele toename van spanningsklachten (n = 27; 61%) en somberheidsklachten (n = 24; 55%), waarbij vooral eenzaamheid (n = 25; 56%), machteloosheid (n = 29; 64%) en verveling (n = 34; 76%) waren toegenomen. Trek in alcohol of drugs en achterdocht namen het minst toe.
conclusie De coronabeperkingen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben bij een meerderheid van de opgenomen psychiatrische patiënten geleid tot een toename van gevoelens van machteloosheid, verveling en eenzaamheid en mogelijk een negatieve invloed gehad op hun psychosociaal welbevinden of kwaliteit van leven. Om deze gevoelens te verminderen adviseren wij de coronamaatregelen goed uit te leggen, extra activiteiten te starten en de verpleging goed te ondersteunen in de uitleg en begeleiding aan de patiënten.

trefwoorden corona, covid-19, effecten beperkingen, psychiatrisch