Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 7, 555 - 563

Essay

Huisvesting, lichtinval, groenvoorziening en geestelijke gezondheid

Y. Meesters, K.C.H.J. Smolders, J. Kamphuis, Y.A.W. de Kort

achtergrond Er zijn aanwijzingen dat bij nieuwbouw van psychiatrische ziekenhuizen aspecten van licht en de inrichting van de groene ruimte in aanmerking moeten worden genomen, om zo het herstel van patiënten positief te beïnvloeden.
doel Positieve en duurzame effecten van licht- en groenvoorziening in de ggz op de mentale gezondheid onder de aandacht brengen.
methode Literatuurstudie. resultaat Dag- en kunstlicht, en natuur kunnen een positieve invloed op herstel en mentaal welbevinden hebben van patiënten en medewerkers in zorginstellingen.
conclusie Het is de moeite waard al in de ontwerpfase van nieuwbouw voor psychiatrische ziekenhuizen rekening te houden met lichtinval, verlichting en groenvoorziening. Dit draagt bij aan het psychisch functioneren van de gebruikers.

trefwoorden architectuur, ggz, groen, huisvesting, licht