Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 7, 541 - 548

Onderzoeksartikel

Trauma en anorexia nervosa: samenhang tussen traumakenmerken, PTSS en de duur van de eetstoornis

S.H.W. Mares, M.S. Vroling

achtergrond Onderzoek naar de prevalentie van verschillende traumatische gebeurtenissen bij anorexia nervosa (an) is spaarzaam, waarbij de bevindingen uit deze studies uiteenlopen. Bovendien zijn de diverse kernaspecten van de traumatische gebeurtenissen, zoals het aantal gebeurtenissen en de leeftijd waarop de gebeurtenis plaatsvond, niet consistent meegenomen in vorige studies.
doel Onderzoeken van de prevalentie van verschillende soorten traumatische gebeurtenissen, of ze vroegkinderlijk zijn of niet, het aantal soorten gebeurtenissen en de samenhang met symptomen van posttraumatische stressstoornis (ptss) en de duur van de eetstoornis onder klinisch opgenomen patiënten met an.
methode Op de opnameafdeling van een kliniek voor eetstoornissen vulden 60 vrouwelijke patiënten met an in de eerste week van opname vragenlijsten in over traumatische gebeurtenissen en symptomen van ptss.
resultaten Hoewel fysiek geweld tijdens de vroege kinderjaren en traumatische seksuele gebeurtenissen in de latere kinderjaren en de volwassenheid het meest gerapporteerd werden, was er een verscheidenheid aan typen traumatische gebeurtenissen die vaak gemeld werden. Voorts bleken patiënten die traumatische gebeurtenissen op jonge leeftijd en/of meerdere soorten traumatische gebeurtenissen hadden meegemaakt, een langere duur van de eetstoornis te rapporteren.
conclusie Een gedegen inventarisatie van trauma bij patiënten met een eetstoornis lijkt belangrijk, omdat dit een rol zou kunnen spelen bij het in stand houden van de eetstoornis.

trefwoorden anorexia nervosa, prevalentie, ptss, trauma