Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 6, 448 - 456

Onderzoeksartikel

De PTSS Checklist voor DSM-5 (PCL-5) voor ROM: een vergelijking van de responsiviteit met de Outcome Questionnaire (OQ-45) en praktische bruikbaarheid

E. de Beurs, K. Thomaes, H. Kronemeijer, J. Dekker

achtergrond De ptss Checklist voor de dsm-5 (pcl-5) is mogelijk een goede aanvulling voor routine outcome monitoring (rom) bij patiënten met ptss.
doel Nagaan of de toepassing van de pcl-5 een nuttige aanvulling is die opweegt tegen de extra moeite die het invullen vergt van de patiënt.
methode Gegevens van de eerste en de laatste meting op de pcl-5 en de oq-45 werden op individueel patiëntniveau vergeleken bij een groep van 464 patiënten van het Sinai Centrum van Arkin.
resultaten De samenhang van scores op de instrumenten was hoog en variantieanalyse voor herhaalde metingen bracht geen verschil in responsiviteit aan het licht. Vergelijking van Cohens d (0,49 vs. 0,43) en Delta T (5,0 vs. 4,4) wees op een iets betere responsiviteit van de pcl-5 en ook de proportie herstelde patiënten was groter volgens de pcl-5 dan volgens de oq-sd.
conclusie Op het eerste gezicht zijn de pcl-5 en de oq-sd even gevoelig om verandering tijdens de behandeling te detecteren. De pcl-5 geeft echter meer gedetailleerde informatie over aard en ernst van de symptomen bij een individuele patiënt en met de pcl-5 zijn we iets beter in staat om herstel aan te tonen dan met de oq-sd. We bevelen de toevoeging van de pcl-5 aan voor rom bij patiënten met ptss.

trefwoorden oq-45, pcl-5, posttraumatische stressstoornis, responsiviteit, rom