Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 6

Redactioneel

D. Rhebergen, R.C. Oude Voshaar

Regelgekte in de wetenschap?, 416 - 418

Wetenschapsnieuws

Suïcidaliteit , 419 - 422

Accreditatieartikel

G.S. Kuipers, L.A. van der Ark, M.H.J. Bekker

Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa, 423 - 423

Psychiatrie en COVID-19

L. de Vroege, G. Gribling, A. VAN den Broek

‘Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt’; mentale ondersteuning van zorgprofessionals tijdens de COVID-19-crisis, 424 - 426

Psychiatrie en COVID-19

J.J. Luykx, J.K. Tijdink, S.M.P. van Veen, P. Naarding, A. Risselada, C.H. Vinkers

Aandacht voor psychiatrie en psychofarmaca tijdens de COVID-19-pandemie, 427 - 432

Psychiatrie en COVID-19

A. Dols, D. Rhebergen

Ouderen met een psychiatrische aandoening en COVID-19: vier golven van gezondheidsrisico’s, 433 - 436

Commentaar

T. Ingenhoven

Autisme of borderline? Pleidooi voor (nog) meer integratieve diagnostiek in onze opleidingen, 437 - 438

Onderzoeksartikel

K. Setkowski, R. Gilissen, G. Franx, J.K. Mokkenstorm, A. van den Ouwelant, A.J.L.M. van Balkom

Praktijkvariatie op het gebied van suïcidepreventie in de Nederlandse ggz, 439 - 447

Onderzoeksartikel

E. de Beurs, K. Thomaes, H. Kronemeijer, J. Dekker

De PTSS Checklist voor DSM-5 (PCL-5) voor ROM: een vergelijking van de responsiviteit met de Outcome Questionnaire (OQ-45) en praktische bruikbaarheid, 448 - 456

Overzichtsartikel

H. Merckelbach, H. Otgaar, M. Jelicic

Psychopathologische betekenis van fantasiegeneigdheid gemeten met de Creatieve Ervaringen-Vragenlijst: een meta-analyse, 457 - 464

Essay

K.H. Westen, C.L. Mulder, H. Kroon, PH. Delespaul

De ggz in Oost-Lille: inspiratie voor de praktijk van netwerkzorg in de ggz, 465 - 471

Essay

F.E. Scheepers, J. de Mul, F. Boer, W.J. Hoogendijk

Psychose als evolutionair adaptief mechanisme bij omgevingsverandering; pleidooi voor een functioneel verklaringsmodel, 472 - 480

Essay

N. van Erp, C. van Zelst, P. Delespaul, E. Wagemakers, J. van Weeghel, J. Brugmans, J. Bierbooms, G. Rabbers, S. van der Weerd, H. Kroon

Positieve effecten van voorlichting over psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking, 481 - 487

Klinische Praktijk

N.G.A. Tak

Drie vrouwen bij wie de diagnose autismespectrumstoornis werd herzien, 488 - 492

Referaat

S.K. Spoelstra, C.A.J. Baas, H. Knegtering

Methylfenidaat en het risico op een psychose, 493 - 494

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Benschop

Specifieke eeg-kenmerken van suïcidale vrouwen, 495 - 495

Psychiatrie van de Toekomst

G.B. van de Kraats, S.M.P. van Veen

Neuropsychiatrische gevolgen van de COVID-19-pandemie, 496 - 496

Ingezonden brief

P.F.J. Schulte, W.A. Nolen

Reacties op: ‘De effectiviteit van monoamineoxidaseremmers bij therapieresistente depressie in de klinische praktijk; een retrospectieve openlabelstudie’, 502 - 505

Boekbesprekingen