Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5, 351 - 357

Onderzoeksartikel

Tuchtrechtmaatregelen opgelegd aan psychiaters; een overzicht over 5 jaar

H.J. Kolthof

achtergrond Het primaire doel van het tuchtrecht is verbetering van de zorg, door te leren van fouten en het nemen van preventieve maatregelen. Het tuchtrecht treft de individuele beroepsbeoefenaar met big-registratie (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het gaat om de kwaliteitsbewaking van de beroepsuitoefening.
doel Lering trekken uit de individuele uitspraken van het tuchtrecht voor psychiaters als groep.
methode Verzamelen van informatie uit de jaarverslagen van de tuchtcolleges en het verzamelen van individuele gegronde uitspraken met een maatregel opgelegd aan psychiaters bij het Regionaal en Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over een periode van 5 jaar.
resultaten Psychiaters kregen verhoudingsgewijs vaker dan andere artsen en vaker dan andere big-geregistreerde beroepsbeoefenaren een klacht over hun handelen. Over een periode van 5 jaar kregen psychiaters 75 waarschuwingen, 33 berispingen en 19 maal een beroepsbeperkende maatregel opgelegd. Het niet juist opstellen van een rapportage of verklaring was relatief vaak reden voor een gegronde klacht en het opleggen van een maatregel.
conclusie Bewustwording door de analyse van tuchtklachten op het groepsniveau van de psychiater kan kansen bieden voor preventie en kwaliteit van handelen vergroten.

trefwoorden maatregel, psychiater, tuchtrecht