Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5, 402 - 403

Sternberg bol

Algemene psychiatrie

The nature of human intelligence

Robert J. Sternberg, James C. Kaufman

Cambridge University Press, 2018 335 pagina’s, isbn 978-11-071-7657-7, € 100,-

Intelligentie is een onderwerp dat in de psychiatrie vaak onderbelicht blijft. Weliswaar is er de - terecht - groeiende belangstelling voor patiënten met lagere begaafdheid en bijkomende psychiatrische problematiek, maar daarbuiten, in de reguliere behandel- en diagnostische praktijk, lijken we er minder mee bezig te zijn. Ten onrechte, want intelligentie blijkt een belangrijke factor die onder meer geassocieerd wordt met aanpassingsvermogen, veerkracht en globaal succes in het leven.

Maar weten we wel goed wat intelligentie precies is? Dit is de kernvraag waarover de auteurs van dit moeilijke, maar boeiende boek zich buigen. Het is een essaybundel waarin in negentien bijdragen van experts-auteurs verschillende aspecten van intelligentie aan bod komen. Dit gaat van een historische schets over de evolutie van het concept intelligentie, naar diepgaande analyses over de aard en de componenten ervan, de manieren van meten tot de impact op het functioneren, psychische aandoeningen en uiteindelijk de zoektocht naar het verbeteren van intelligentie. Uiteraard wordt veel beschreven vanuit (neuro)psychologische hoek, maar ook genetica en beeldvorming komen aan bod.

Echt geen gemakkelijk, soms wat technisch boek, maar het heeft mij zeker nieuwe inzichten gegeven, die me ook als klinisch psychiater kunnen helpen bepaalde aspecten van het cognitief functioneren én bijbehorende diagnostische testen beter te kunnen plaatsen en gebruiken. Ik zou de moeite doen!

G. Dom, psychiater, Boechout