Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 4

Redactioneel

H.L. Van, G. Dom

Psychiatrie en de COVID-19-crisis, 240 - 243

Redactioneel

L. Tak

De tijd is rijp voor inclusieve specialistische psychiatrie bij ‘complexe’ problematiek, 244 - 246

Wetenschapsnieuws

Antipsychotica , 247 - 250

Accreditatieartikel

Accreditatietoetsen, 251 - 251

Commentaar

J.K. Tijdink

No time to waste; pleidooi voor wetenschappelijke validiteit en tegen veelschrijverij, 252 - 254

Commentaar

J. Meerdinkveldboom

Het betrekken van de ouders bij de hulp aan suïcidale jongeren is een must, 255 - 256

Onderzoeksartikel

A. Gudde, A. van der Meij, J. Spijker

De effectiviteit van monoamineoxidase-remmers bij therapieresistente depressie in de klinische praktijk; een retrospectieve openlabelstudie, 257 - 265

Onderzoeksartikel

J.M. Vermeulen, P. Doedens, F. Schirmbeck, W. van den Brink, L. de Haan

Implementatie van een stoppen-met-rokenprogramma in een psychiatrisch ziekenhuis: eerste resultaten, 266 - 273

Overzichtsartikel

M. Sabbe, G. Hendrickx, E. Vanlinthout, S. Tremmery

Ouders van suïcidale jongeren en transitiepsychiatrie; ethische en therapeutische uitdagingen, 274 - 282

Essay

P.C.M. Herpers, J.E.C. Neumann, W.G. Staal

Suïcidaliteit bij adolescenten met therapieresistente internaliserende problematiek, 283 - 290

Essay

C.H. Vinkers

De onderschatte waarde van wetenschap in de psychiatrie, 291 - 297

Essay

K.H. Westen, M.D. van Vugt, M. Bähler, C.L. Mulder, PH. Delespaul, H. Kroon

FACT als onderdeel van wijkgerichte zorg in het (zorg)netwerk, 298 - 303

Klinische Praktijk

J. Collet, N.J.J.A. Engelen, J.M.G.A. Schols, M.E. de Vugt, F.R.J. Verhey

Ouderen met complexe, gecombineerde problemen: noodzaak tot samenwerken op maat, 304 - 308

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M.L. Smits

Mentalization-based treatment bij borderlinepersoonlijkheids-stoornis: deeltijd versus intensief ambulant, 309 - 309

Psychiatrie van de Toekomst

W.A. Krudop, L.M. Tak

Op weg naar adequate herkenning van de functionele cognitieve stoornis, 310 - 310

Boekbesprekingen