Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 3, 223 - 228

Essay

Protocol voor lichttherapie bij bipolaire stoornis

P.F.J. Schulte, L. Kaarsgaren, M.J. Eldering, B. Haarman, D. Postma, R.F. Riemersma-Van der Lek, L. Rops, A.W.M.M. Stevens

achtergrond Een landelijk protocol voor de toepassing van lichttherapie bij bipolaire depressie ontbrak.
doel De werkgroep chronotherapie van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen wilde een protocol voor lichttherapie bij een depressieve episode in het kader van een bipolaire stoornis opstellen.
methode Narratieve review aan de hand van verschillende systematische reviews, twee clinican’s guides en overleg met de subcommissie Richtlijnen Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.
resultaten Als indicatie werd vastgesteld: depressieve episode, met of zonder seizoensgebonden patroon, zonder psychotische of gemengde kenmerken, in het kader van een bipolaire I- of II-stoornis inclusief subsyndromale (depressieve) seizoensgebonden klachten. De lijst van relatieve contra-indicaties (pre-existente aandoeningen van de retina, systemische aandoeningen die effect hebben op de retina en gebruik van fotosensitieve medicatie) werd ingekort. In deze gevallen bespreekt de behandelaar met de patiënt de mogelijkheid van een oogheelkundig consult vooraf. Gebruik van een stemmingsstabilisator/antimanisch middel om te beschermen tegen een stemmingsomslag naar manie of gemengde episode bij lichttherapie is alleen nodig bij een bipolaire I-depressie, maar niet bij een bipolaire II-depressie. De standaardbehandeling is 10.000 lux wit licht gedurende 30 minuten in de ochtend.
conclusie Er is voldoende bewijs om lichttherapie bij een bipolaire depressieve episode met of zonder seizoensgebonden patroon aan de patiënt aan te bieden.

trefwoorden lichttherapie, bipolaire stoornis, protocol