Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 4, 245 - 248

Ingezonden brief

reactie op 'Stijging van het aantal onvrijwillige opnamen'

A. Bakker, P.J.J. Hanneman, A. Okker