Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 4, 239 - 243

Korte bijdrage

'Duur Onbehandelde Psychose' en het beloop van schizofrenie

L. de Haan, M.A. Bottelier

De literatuur betreffende de samenhang tussen de Duur van de Onbehandelde Psychose (dop) en het beloop van schizofrenie en de (on)afhankelijkheid van de dop van andere prognostische variabelen wordt besproken. Herhaaldelijk is in uiteenlopende patiëntengroepen een verband gevonden tussen de dop en het beloop van schizofrenie op korte en lange termijn. Inspanningen om de dop te bekorten zijn waarschijnlijk zinvol om het beloop van schizofrenie te verbeteren. Het is echter onduidelijk in welke mate de dop onafhankelijk is van andere, niet te beïnvloeden, prognostische factoren.

trefwoorden behandeluitstel, beloop, schizofrenie