Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 4, 233 - 237

Korte bijdrage

Beperkte effectiviteit van transcraniële magnetische stimulatie bij depressie

E.A.M. Schouten, A.A.L. D'Alfonso, W.A. Nolen, E.H.F. de Haan, J. Wijkstra, R. Kahn

Op basis van recente publicaties in de internationale literatuur over positieve effecten van r-tms bij depressieve patiënten is in december 1997 in het Academisch Ziekenhuis Utrecht een oriënterend onderzoek verricht naar de effecten van r-tms bij poliklinische patiënten met een depressie. De behandeling had een gering effect. Van zeven patiënten vertoonde er één een positieve respons. Deze behandeling vergt veel tijd van patiënt en behandelaar.

trefwoorden behandeling, depressie, transcraniële magnetische stimulatie (tms)