Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 4, 209 - 218

Overzichtsartikel

Gestructureerde interviews voor dsmclassificatie van psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen

F.J. Esmeijer, J.W. Veerman, H.M.P. van Leeuwen

De toenemende nadruk op registratie van problematiek in de kinder- en jeugd-ggzvraagt om heldere diagnostische begrippen en betrouwbare methoden. Hiertoe wordt onder meer gebruikgemaakt van het classificatiesysteem dat is vervat in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (dsm). Om het classificeren betrouwbaarder te doen verlopen, zijn diverse gestructureerde interviews ontwikkeld. Deze hebben slechts in geringe mate hun weg gevonden naar de klinische praktijk. In dit artikel worden de bekendste van deze instrumenten op belangrijke kenmerken met elkaar vergeleken. Aldus wordt getracht hun mogelijkheden en hun beperkingen voor klinisch gebruik in kaart te brengen, tegen de achtergrond van beleidsmatige ontwikkelingen in de zorgsector.

trefwoorden classificatie, diagnostiek, gestructureerde interviews, jeugdigen, kinderen