Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 2, 141 - 147

Essay

Il faut imaginer Sisyphe heureux. De bijzondere positie van de existentiële dimensie in de humanistische psychiatrie

M. Eneman, B.G.C. Sabbe, J. Corveleyn

achtergrond De in theorie en praktijk gehanteerde modellen in de psychiatrie omvatten veelal, met wisselende klemtonen, de biologische, psychologische en sociale dimensie. Humanistische psychiatrie betreft echter de hele existentie. Wat met de zorg voor het existentiële?
doel De existentiële dimensie in de psychiatrie exploreren en thematiseren als omvattend ten opzichte van het biopsychosociale en voortdurend hiermee in interactie.
methode Persoonlijke reflectie van drie senior auteurs, mede gebaseerd op auteurs die ons tijdens het hele beroepsleven vergezeld hebben.
resultaten De existentiële dimensie dient als een bijzondere, omvattende dimensie geïncludeerd te worden in de gebruikte modellen in de psychiatrie. In de humanistische psychiatrie zou elke interventie, zij het biomedisch of psychosociaal, geplaatst moeten worden in een existentieel perspectief. Zorg voor de existentiële dimensie overstijgt de dichotomie biomedisch-psychosociaal.
conclusie Het niet respecteren van de existentiële dimensie doet onrecht aan patiënten en schaadt een waarlijk humanistische psychiatrie.

trefwoorden biopsychosociaal, existentieel, Frankl, humanistisch, zin en betekenis