Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 1

Redactioneel

H.L. Van

Hoe representatief zijn bevindingen uit trials voor de dagelijkse psychiatrische praktijk?, 4 - 7

Redactioneel

H.L. Van

Het Tijdschrift in 2020, 8 - 10

Wetenschapsnieuws

Wetenschapsnieuws, 11 - 13

Redactionele mededeling

Accreditatietoetsen, 14 - 14

Commentaar

M.B. de Koning

Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen? Meerdere vormen van preventie nodig, 15 - 17

Onderzoeksartikel

C.P.G. Couwenbergh, J. van Weeghel

Voorkómen van stagnatie van herstel en chronische problemen bij patiënten in de ggz, 18 - 26

Onderzoeksartikel

R.M. Mosterman

ROM, benchmark en casemix in een vrije praktijk, 27 - 36

Overzichtsartikel

K.C.E.E.R. Catthoor, B.G.C. Sabbe, T. Dreesen, F. Janssen, F. Vandendriessche, G. Steegen, F. Matthys, C. Matton, C. Mertens, J. Detraux

Effectiviteit van interventies tegen stigma van ernstige psychiatrische aandoeningen; systematisch literatuuroverzicht, 37 - 46

Essay

T. Baert, Z. Van Duppen, D. De Wachter

Existentiële hoop: een fenomenologisch leidmotief in het verstaan van depressie?, 47 - 53

Essay

L. van Bouwel

Soteriahuis in de huidige ggz; klein­- schalige milieutherapeutische benadering voor opvang bij eerste psychotische episode, 54 - 61

Proefschriftartikel

S. Rutten, C. Vriend, H.W. Berendse, Y.D. Van der Werf, O.A. van den Heuvel

Angst, depressie en slaapproblemen bij de ziekte van Parkinson: een complexe interactie tussen lichaam en geest, 62 - 72

Klinische Praktijk

M.A.J.T. Blanken, F.P.M.L. Peeters

Een patiënt met acute buikpijn en braken veroorzaakt door het cannabinoïd-hyperemesissyndroom, 73 - 77

Referaat

B.P. Fokkink, P.F.J. Schulte

Quetiapine versus lithium in de onderhoudsbehandeling van een eerste manie met psychotische kenmerken, 78 - 79

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Heidi Jacobs

De rol van noradrenaline bij de ziekte van Alzheimer, 80 - 81

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Anne-Flore Matthijssen

Wat gebeurt er na stoppen van langdurig gebruik van methylfenidaat?, 82 - 82

Psychiatrie van de Toekomst

G. van Gelder, Roel J.T. Mocking

Preciezere diepe hersenstimulatie door scans van hersennetwerken, 83 - 84

Ingezonden brief

V. Holländer

‘Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz’ , 88 - 90

Boekbesprekingen