Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12, 905 - 905

2019 248 balkom voorkaft

Algemene psychiatrie

Handboek angst- en dwangstoornissen (2de druk)

Ton Van Balkom, Désirée Oosterbaan, Sako Visser, Irene Van Vliet

Utrecht, De Tijdstroom, 2018 342 pagina’s, isbn 978-90-589-8318-3, € 58,-

Dit Nederlandstalige Handboek angst- en dwangstoornissen is een volledig herziene versie van eerdere uitgaven uit 1995 en 2011. Doelpubliek zijn huisartsen, psychiaters, psychologen en psychotherapeuten (in opleiding).

Op een overzichtelijke en logische manier bespreken de auteurs de verschillende aspecten van angst- en dwangstoornissen, waarbij ze her en der eigen nuttige accenten leggen. Na een inleiding, met oog voor de geschiedenis van het concept angst en dwang, staan zij uitgebreid stil bij de diagnostiek, klinische presentatie en differentiaaldiagnostiek. Ook is er een apart hoofdstuk gewijd aan angst- en dwangstoornissen bij kinderen.

De gen-omgevingsinteractie wordt in detail besproken, en in een meer dan uitgebreid hoofdstuk besteedt men aandacht aan het recent beschikbare beeldvormend onderzoek, specifiek voor elke subtype apart. Ook lichten de auteurs toe hoe het concept ‘experimentele psychopathologie’ bijdraagt aan een beter begrip van angststoornissen.

Wat de aanpak van deze stoornissen betreft, focussen de auteurs niet alleen op de klassiekers zoals cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie, die zij in groot detail uitwerken met onder meer praktisch bruikbare beslisbomen. Ook de derde generatie gedragstherapie wordt aangekaart. Er is echter ook aandacht voor zelfhulpinterventies en verschillende vormen van preventie; hoewel hiervoor voorlopig beperkte evidentie bestaat, stippen de auteurs zeer terecht deze behandelaspecten aan. Ook de verschillende neuromodulatietechnieken plaatsen zij in een juist perspectief in hun bespreking.

Tot slot is er ook voldoende aandacht voor de gevolgen van deze stoornissen naar de omgeving toe, meer specifiek op sociaal en professioneel vlak.

Ik concludeer dat dit een goed basiswerk is dat het beschreven doelpubliek zeker zal kunnen bekoren. De opdeling in aparte hoofdstukken die los van elkaar kunnen gelezen worden, laat bovendien toe om dit handboek ‘ad hoc’ te gebruiken waar de ene lezer bijvoorbeeld vooral de symptomen en diagnostiek wil raadplegen en de andere zich meer wil verdiepen in neurobiologische correlaten. Het werk is vlot en begrijpelijk geschreven en daarom ook vlot toegankelijk voor professionals uit de eerste lijn die niet dagelijks met psychiatrie bezig zijn.

D. Schrijvers, psychiater, Duffel, Antwerpen