Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12, 845 - 853

Overzichtsartikel

Effectiviteit van guanfacine bij comorbide stoornissen bij kinderen en jongeren met ADHD: systematische literatuurstudie

C. de Groof, W. De La Marche, M. Danckaerts

achtergrond Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (adhd) is een veelvoorkomende kinder- en jeugdpsychiatrische aandoening. De meest voorkomende comorbide stoornissen zijn oppositioneel-opstandig gedrag, tics, autismespectrumstoornissen, angst en depressies. Stimulantia zijn de eerste medicamenteuze keuze. Recent kwam langwerkende guanfacine op de Belgische en Nederlandse markt.
doel Het effect van guanfacine op comorbide symptomen onderzoeken.
methode Systematische review in Medline- en Cochrane-databases naar gerandomiseerde gecontroleerde studies die het effect van guanfacine op comorbide symptomen evalueren.
resultaten Guanfacine bleek effect te hebben op symptomen van autisme en oppositioneel-opstandig gedrag en mogelijk op tics bij kinderen en jongeren met adhd. Op angstklachten werd geen effect gezien. Het effect op depressieve klachten dient verder onderzocht te worden. Bijwerkingen van guanfacine bij comorbide stoornissen en bij zuivere adhd waren vergelijkbaar.
conclusie Guanfacine is een optie in de behandeling van adhd bij kinderen en jongeren met comorbide gedragsproblemen of autisme en mogelijk ook bij tics, omdat het ook effect heeft op de comorbide symptomen. Om een gegronde uitspraak te kunnen doen over een voorkeur voor een bepaald geneesmiddel bij adhd met deze comorbide stoornissen is er direct vergelijkend onderzoek nodig.

trefwoorden adhd, comorbide stoornissen, guanfacine, kinder- en jeugdpsychiatrie, systematische literatuurstudie