Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 10, 683 - 691

Onderzoeksartikel

Begeleide web-based interventie voor slaapproblemen (I-Sleep) bij patiënten met een depressie in de ambulante gespecialiseerde ggz: een pilotstudie

E. Dozeman, A. van Straten, C.R. van Genugten, D.J.F. van Schaik

achtergrond Slapeloosheid bij patiënten met een depressie wordt meestal behandeld met medicatie, terwijl cognitieve gedragstherapie voor insomnia (cgt-i) de voorkeursbehandeling is. Effectieve online-cgt-i is beschikbaar, maar wordt nog nauwelijks aangeboden in de specialistische ggz.
doel Onderzoeken van de toepasbaarheid van I-Sleep, een onlineversie van cgt-i, alsmede indicaties voor effectiviteit bij patiënten met uni- en bipolaire depressie in de specialistische ggz.
methode In een pilotstudie kregen alle 31 deelnemende patiënten I-Sleep (5 sessies) aangeboden. Patiënten die (nog) niet wilden meedoen aan de online-interventie en patiënten die geïncludeerd werden nadat de beoogde steekproefomvang was bereikt, vormden de controlegroep. Toepasbaarheid werd beoordeeld aan de hand van voltooiingspercentages en de tevredenheid van patiënten en therapeuten (csq). Effectiviteit werd zowel binnen als tussen de groepen gemeten met de Insomnia Severity Index (isi) en de Patient Health Questionnaire (phq-9) op drie meetmomenten (T0, na 6 en na 12 weken).
resultaten In de interventiegroep voltooide 41% het totaal aantal sessies, 77% maakte 3 of meer sessies af. Patiënten beoordeelden de interventie positief (csq 23,6, uitersten: 4-32). De slaapproblemen namen af in de interventiegroep (Cohens d = 1,93) evenals de depressieve klachten (Cohens d = 1,05). Er was geen significante verbetering in de controlegroep. Het verschil tussen beide groepen was groot en significant voor slaapproblemen (Cohens d = 0,99), maar niet voor depressie.
conclusie Online-cgt-i is goed toepasbaar in de specialistische ggz. Er zijn aanwijzingen dat cgt-i ook bij ernstiger, complexe depressies een positief effect heeft op de slaapklachten.

trefwoorden