Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 9, 644 - 648

Klinische Praktijk

E-health in langdurige klinische zorg: psycho-educatie over psychose in de vorm van blended care

A.W.J. Bierman, C.C.A. Jonkers-van der heijden, C.A.A.M. Arets, C.E. Boumans

SAMENVATTING Wij onderzochten in hoeverre patiënten in de langdurige klinische zorg kunnen profiteren van e-healthtoepassingen. Daartoe introduceerden wij een vorm van blended care op ons apz-terrein, waarbij we een internetmodule met psycho-educatie over psychotische stoornissen combineerden met face-to-facegroepsbijeenkomsten. We doen verslag van onze bevindingen, geïllustreerd met enkele vignetten.

trefwoorden e-health, langdurige klinische zorg, psycho-educatie, psychotische stoornissen