Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 8, 544 - 553

Overzichtsartikel

De effectiviteit van baclofen bij de stoornis in alcoholgebruik

A. Neven, G.J.H. Dumont

achtergrond In de afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken verricht naar de effectiviteit van baclofen bij de stoornis in het gebruik van alcohol. Er werden verschillende reviews gepubliceerd, maar na het verschijnen hiervan zijn inmiddels verschillende nieuwe gerandomiseerde gecontroleerde studies (rct’s) verricht. Recent verschenen twee meta-analyses, die tot tegengestelde conclusies kwamen: in de ene vond men een positief effect op tijd tot terugval en abstinentie op de eindmeting; in de andere vond men geen effect op de primaire uitkomstmaten. Wij bespreken aan de hand van de oorspronkelijke rct’s deze twee meta-analyses in het licht van de klinische praktijk.
doel Verhelderen van de klinische relevantie van het effect van baclofen op alcoholgebruik bij patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol, in het licht van de positieve en de negatieve meta-analyse.
methode Een systematische literatuurreview conform de prisma-richtlijn.
resultaten In totaal vonden wij 16 publicaties, waarin het effect van baclofen gerandomiseerd werd onderzocht. Eén studie was niet geblindeerd. Van de 16 studies lieten 7 een significant positief effect zien van baclofen ten opzichte van placebo op (één of meerdere van de) de primaire uitkomstmaten.
conclusie Gezien de beperkte evidentie voor effectiviteit van baclofen op de primaire uitkomstmaten concluderen wij dat er vooralsnog geen indicatie is voor het gebruik van baclofen bij de behandeling van de stoornis in het gebruik van alcohol.

trefwoorden baclofen, farmacotherapie, stoornis in het gebruik van alcohol