Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 7, 477 - 487

Essay

Internationale consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD

C.L. Crunelle, W. van den Brink, A. Schellekens, G. van de Glind, Belgisch/Nederlands Icasa consortium, F. Matthys

achtergrond Stoornissen in het gebruik van een middel (sgm) en aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (adhd) komen bij volwassenen vaak samen voor, wat het beloop van beide aandoeningen negatief beïnvloedt en de behandeling compliceert.
doel Komen tot eenduidige aanbevelingen voor screening, diagnostiek en behandeling van volwassenen met sgm en adhd.
methode Literatuuroverzicht en een consensusprocedure van wetenschappelijke en klinische experts. Dit artikel is een aangepaste, verkorte, Nederlandstalige versie van het internationale consensusstatement voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met sgm en comorbide adhd.
resultaten Door routinematig gebruik van adequate screeningsinstrumenten kan adhd sneller worden herkend bij volwassenen met een sgm. Het diagnostisch proces voor adhd dient zo snel mogelijk opgestart te worden bij elke patiënt met sgm. Daaropvolgend geniet geïntegreerde behandeling bestaande uit een combinatie van farmaco- en psychotherapie de voorkeur. Hierbij dienen langwerkende stimulantia in hogere dan standaarddoseringen overwogen te worden.
conclusie Het tijdig herkennen van adhd bij patiënten met sgm is cruciaal voor een adequate diagnose en een effectieve behandeling van deze patiënten.

trefwoorden adhd, behandeling, diagnose, middelengebruik, richtlijn, verslaving