Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 6, 384 - 391

Overzichtsartikel

Tijdige herkenning van bipolaire stoornissen; noodzaak en praktijkadviezen

M.W.H. Lochmann van Bennekom, M. van Eijkelen, B. Geerling, M.H.J. Hillegers, M. de Leeuw, R.W. Kupka, E.J. Regeer

achtergrond De bipolaire stoornis wordt gemiddeld 10 jaar na aanvang van de klachten gediagnosticeerd. Effectieve behandelinterventies worden daardoor te laat ingezet.
doel Inventariseren van factoren die bijdragen aan tijdige herkenning.
methode Op basis van het stadiëringsmodel bespreken wij per stadium de mogelijkheden voor vroege herkenning.
resultaten Herkenning in stadium 0 (at risk) en stadium 1 (prodromale fase) is nog onmogelijk. In de syndromale fase (stadium 2) is tijdige herkenning mogelijk bij mensen met een depressieve stoornis door een zorgvuldige (hetero)anamnese en familieanamnese, aangevuld met meetinstrumenten.
conclusie Er zijn mogelijkheden de bipolaire stoornis tijdig te herkennen in de syndromale fase.

trefwoorden bipolaire stoornis, diagnostiek, vroege herkenning